01.01.2015 r. - Nowe wymogi hodowlane - obowiązkowe badania DNA - więcej ...

NOWE WYMOGI HODOWLANE OBOWIÄ„ZUJÄ„CE OD 01.01.2015 ROKU

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu  10.12.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu od 01.01.2015 r. jako jednego z wymogów hodowlanych - badania profilu DNA oraz pochodzenia psów na podstawie analizy mikrosatelitarnego DNA i zatwierdził procedury (załącznik nr 14, załącznik nr 14a ).

Od 1 stycznia 2015 badaniami objęte zostaną:
1. psy (samce) wszystkich ras nowo kwalifikowane do hodowli
2. psy i suki ras polskich nowo kwalifikowane do hodowli
3. wszystkie psy i suki wpisywane na podstawie przeglądu kwalifikacyjnego do Księgi Wstępnej
4. rodzice oraz wszystkie szczenięta z tzw. przypadkowych miotów.

Od 1 stycznia 2016 roku badania obejmą również suki pozostałych ras
(nowo kwalifikowane do hodowli).

 

Mówi o tym
Regulamin Hodowli Psów RasowychŹródło Związek Kynologiczny w Polsce
Dna-6434_150x0