Wstrzymanie obowiazkowych badań DNA - więcej...

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 18.02. br. podjął uchwałę o wstrzymaniu, jako OBOWIÄ„ZKOWE badań DNA do czasu dopracowania procedur związanych z pobraniem materiału i ich badaniem.

Nadal badania DNA mogą być przeprowadzane w Oddziałach ZKwP wg dotychczasowych procedur, ale w formie dobrowolnej.

Decyzja wchodzi w życie z dniem opublikowania i jest ważna do odwołania.